8. 6. 2023 ― DOPORUČUJEME

Slunce je vstřícné, ještě tolik nepálí, příroda se na nás směje a po jarní kráse slibuje i užitek – tedy první plody a tím i začátek letního bužírování a ochutnávání a vůbec prvních ovocných a zeleninových hodů. Než se slib naplní a ovoce dozraje – a my se v dnešním vyprávění dostaneme dál –, můžete si chuť některých plodů alespoň připomenout ovocným čajem, který lze pít, dle aktuálního počasí (a nálady), teplý i vychlazený. Vlastně ten ovocný čaj hraje v tomto povídání mnohem větší roli a velice úzce souvisí s druhým dnešním aktérem – zahradou, která shodou okolností v tomto čase slibného přírodního rozmachu slaví svůj svátek.

Ano, i zahrady, sady a parky mají svůj svátek – je to vlastně ta část přírody, kterou si člověk ochočil a přitáhl co nejblíže ke svému obydlí, aby ji mohl opečovávat, zvelebovat, zušlechťovat a hlavně užívat. Samozřejmě, že možností, jak si užít zahradu (sad nebo park) je více, ale jedním z nejstarších způsobů (a taky důvodů, proč vlastně zahrady vznikly) je konzumace vypěstovaných plodů. I tato spotřeba může mít různé podoby, ale my se dnes zaměříme na jeden způsob, jehož popularita neustále roste a který můžete provozovat po celý rok v téměř nezměněné kvalitě. Povíme si, co nám nabízí a jak si užít ovocný čaj!

Víkend otevřených zahrad

Začneme ovšem zahradou, bez níž by žádné ovoce nebylo. Ale nejprve něco o tom jejím svátku:

V sobotu 10. a v neděli 11. června 2023 se koná po celé republice Víkend otevřených zahrad, který de facto nahrazuje mezinárodní den zahrad.

Akce se poprvé uskutečnila před 25 lety v Anglii, kde měla původně alespoň jednou v roce ukázat především zahrady a dvorky Londýna, které normálně nejsou z různých důvodů přístupné. Zájemci tak měli možnost poprvé nahlédnout do některých soukromých zahrádek, dvorků a vnitrobloků, jakož i do uzavřených zahrad v Anglii tak populární královské rodiny. Víkend otevřených zahrad se setkal s takovým nadšením, že se ihned ujal, a v Anglii se začal šířit i do dalších měst.

V následujících letech aktivita pronikla i do dalších států Evropy. Koná se vždy druhý víkend v červnu a v každé zemi má malinko jiný průběh, ale postupně se všude stala velkým svátkem zahrad (ale i sadů a parků) a zahradní kultury. U nás se zahrady poprvé otevřely v roce 2010 a od té doby se akce koná každý rok pod záštitou Národního památkového ústavu, který zajišťuje dramaturgii včetně doprovodných programů a také koordinuje nabídku z řad zájemců ze státních i soukromých zahrad, sadů a parků. Snaží se především posilovat povědomí o významu vegetace v našem životě a také ukazovat historii i různé směry a možnosti zahradnictví, úpravy parků, zahradní architektury, umění a kultury.

Co je zahrada

Nejspíš to víte, ale můžeme si zahradu zkusit definovat, aby bylo jasno. Je to kus půdy, jednoznačně vymezený pozemek, mnohdy ohrazený, na němž je uměle vysazena vegetace. Rostliny si v ní člověk vysazuje za účelem konzumace, ale také z estetického nebo i jiného důvodu. Zahrada tak může plnit různé funkce – poskytuje obživu, prostor k odpočinku či naopak zázemí pro různé koníčky a tělesné aktivity, zkrášluje okolí příbytku a může plnit i roli reprezentační. Jsou však i zahrady určené k vědeckému zkoumání a šlechtění či k pedagogickým nebo všeobecně poznávacím účelům, ty se většinou nazývají botanické zahrady (s všeobecným zaměřením) či arboreta, pokud jsou zacíleny především na dřeviny (tedy stromy, keře, liány a polokeře). Zahradě, kde se pěstují převážně ovocné stromy, se říká sad a rozsáhlejší a mnohdy neohrazenou a veřejně přístupnou zahradu, jejíž účel je převážně relaxační, označujeme jako park.

Historie zahrad

Ač se to nezdá, zahrada má velice dlouhou historii. Zahrady v podstatě začaly vznikat kolem prvních stálých lidských příbytků, když lidské tlupy sběračů a lovců přestaly migrovat a objevily kouzlo pěstování některých užitečných rostlin a osvojily si i chov vybraných zvířat. Kolem příbytku si naši předci prostě ohradili kus půdy, kde pěstovali své plodné rostliny a v oddělené části chovali i svá zdomácnělá zvířata. Ohrazení bylo důležité, neboť chránilo úrodu i domácí zvířata před dravci či nenechavou divokou zvěří. Právě pro to ohrazení nebo zahrazení půdy patří název zahrada i etymologicky k velmi starým výrazům. Zahrada opravdu znamená zahrazený prostor, pozemek či půda.

První zahrady obklopující dávné domy měly především onu užitnou, hospodářskou a někdy i obrannou hodnotu. Lidé se potřebovali uživit a ochránit své živobytí nejen před přírodními zloději, ale mnohdy i před cizími nájezdníky, proto tehdy v případě zahrad byly estetické potřeby lidí až na druhém místě. Jak se zlepšovaly výnosy a rostl blahobyt, rozšiřovaly se i nároky lidí a s nimi se vyvíjela také funkce zahrady. Některé rostliny, jako třeba obilí, se už vysévaly na větších plochách půdy – na polích za hranicemi nejen zahrad, ale i osad – a také dobytek potřeboval mnohem větší výběh. Zahrady u domu zůstaly pro pěstování zeleniny, ovoce a koření, případně léčivých bylin.

Se vznikem měst a příchodem starověké kultury přišla i výrazná proměna významu zahrady. Zahrady a sady se především v omezeném prostoru měst staly luxusním útočištěm bohatých. Už nebylo tolik potřeba pěstovat užitkové plodiny, které se daly koupit na trhu od vesničanů, a do popředí se tak dostala spíše estetická a relaxační funkce. Protože se bavíme o městech civilizací vzniklých především v subtropech, s relativním nedostatkem vody, důležitou součástí zahrad se stávaly i různé druhy vodních nádrží a ploch. V časech před naším letopočtem údajně vznikala i velice sofistikovaná díla zahradní architektury.

Asi nejznámějším je druhý ze sedmi starověkých divů světaSemiramidiny visuté zahrady. Navzdory názvu je nechal vystavět babylónský král Nebukadnesar (Nabuchodonozor) II. pro svou choť Amytis, milující zeleň a tak trochu strádající v hustě zastavěném Babylónu. Unikátní konstrukce stavby i důmyslný systém zavlažování umožnily v těchto zahradách pěstovat i velké exotické stromy, proto byli všichni tehdejší návštěvníci tak uchváceni, že sláva těchto zahrad zastínila i další místní atrakci – veliký Mardukův zikkurat neboli pověstnou Babylónskou věž, která se do seznamu sedmi divů světa kvůli tomu nedostala. Kouzlu zahrad prý propadl i pozdější perský dobyvatel Babylónu Kýros I., jenž se prý stal vášnivým sadařem a zahradníkem. Existenci těchto zahrad potvrdily počátkem 20. století nálezy objevitele Babylónu německého archeologa Koldeweye.  

Staří Řekové a Římané tuto určitou exkluzivitu luxusních, leč soukromých zahrad poněkud rozvolnili podporou zahradního pojetí veřejných prostranství. Výsadba alejí a hájů na ulicích, v okolí chrámů, škol či hřbitovů a jejich všeobecná dostupnost předznamenaly pozdější kulturu veřejných parků.

Také ve starověké a středověké Asii vznikaly zajímavé zahrady, měly však mnohem duchovnější význam. V Indii existovaly architektonicky pravidelné, hojně dekorované a sochami, bazény a altány vybavené zahrady, které měly poskytovat dostatek stínu a vlhkosti pro odpočinek, ale i meditaci či modlitby. Indické zahrady byly ovlivněny nejprve védskou kulturou, pak buddhismem a ještě později islámem, který utlumil stavění soch a podpořil bohaté dekorativní zdobení všech zahradních staveb, přičemž rozmanitou tropickou flóru kolem ponechal.

Ve staré Číně se pojetí zahrad odvíjelo především od taoismu a jeho obdivu k přírodě i propojení s ní. Princip wu wei (plynutí, nezasahování do přirozeného vývoje) a rovnováhy protikladů (jin a jang) přinesl především zajímavé vyvážené scenérie rybníčků, potůčků, vodopádů a tůněk s kameny a skalkami, přirozeně rámované vybranou zelení. Ani buddhismus na tom nic nezměnil, jen přibyly meditační a čajové pavilónky a rozjímavé stezky vedoucí přes malebné klenuté mosty.     

V Japonsku je více druhů zahrad. Zpočátku se nejvíce prosadil šintoismus, který si jen malinko upravil estetiku čínských vodních palácových zahrad, kterou doplnil o své svatyně na návrších. Od 12. století si však obliba čajových obřadů mnohde vynutila úpravy exteriérů na čajové zahrady s altány a čajovými pavilony propojenými kamennými cestami. V 15. století pak buddhistická sekta Zen mnohé zahrady změnila na jakési malé modely krajin s kameny a stylizací vln v písku, přičemž se ono zmenšování nevyhnulo ani stromům a keřům (bonsai). Od 16. století se rozšiřuje móda rezidenčních zahrad – rozsáhlých parků s měnícími se scenériemi, jež měly klidné bydlení oddělit od rušného okolního světa. Přesto se dá říct, že i v Japonsku jsou nejdůležitějšími prvky zahrad kameny, voda a zeleň.

Japonská zenová zahrada Koyasan


Japonská zenová zahrada KoyasanV Evropě
se ve středověku hojně rozmohly hlavně klášterní zahrady se záhonky zeleniny a léčivek a s nezbytnou křížovou cestou a studnou uprostřed. Zároveň se zahrady začaly (hlavně v Itálii) dělit na zelinářské, květinové, na ovocné sady a vinice (jinde i chmelnice).

Renesance přinesla návrat k přírodě, opouštění hradů a vznik zámků a kolem nich velkých zahrad a parků. Zámecké zahrady si prošly různými fázemi vývoje, od geometrických s přísně střiženými dřevinami, plných složitých labyrintů a živých plotů, ale i soch a fontán až po romantické anglické parky s téměř divokou přírodou a tajemnými jezery. V romantismu také vznikaly v zahradách a rozsáhlých parcích nově postavené zříceniny hradů, poustevny a umělé skály či jeskyně. Secese obdařila zahrady ornamenty, kladla důraz na okrasné květiny a vzhlížela k zimním zahradám a skleníkům, v nichž si v chladné Evropě připomínala tropickou flóru z kolonií. A 20. století? Od drobných skalek a cibulových záhonů přes rozmáchlý land art se trend posunul k dnešním preferencím vyvážené přirozenosti, kdy v zahradách kousky volné přírody rámují květinové, bylinkové i zeleninové záhonky.

Dnešní ideální zahrada funguje jako klidná relaxační zóna s benefitem v podobě menších užitkových ochutnávek, ať už jsou to květiny pro krásu, zelenina a ovoce pro chuť, či bylinky pro zdraví.

Pokud vám zahrada poskytuje nějaké plody a vy je nejste schopni nebo ochotni ihned zkonzumovat, je třeba je zpracovat tak, aby vydržely v poživatelném stavu do kýžené konzumace. Způsobů zpracování je více. Ovšem právě v této chvíli začínají na scénu našeho vyprávění ze zákulisí vykukovat ovocné čaje, proto nás bude zajímat jen jeden způsob, a to jeden z nejstarších. Sušení.

Už naši dávní předkové totiž zjistili, že když se jim podaří ovocné plody nebo i jiné části rostlin zbavit vody, vydrží pak ve vysušeném stavu relativně dlouho. Minimálně do další sklizně. A o to jim šlo. A o to jde i nám, zvláště pokud si chceme dát ovocný čaj. Takové sušince totiž stačí znovu poskytnout dostatek vody, ona ji nasaje a může nám opět předvést značnou část své původní chuti i vůně. A taky může dát znovu vše, co má v sobě, čímž myslíme třeba vitamíny, minerální látky a další lidem prospěšné ingredience.

Ideální formou, jak si na sušených plodech zahrad a sadů kdykoli pochutnat, je právě ovocný čaj.

Co je ovocný čaj a kde se vzal

Ovocný čaj je nápoj, jehož základem je směs sušeného ovoce, bylin a koření, kterou zalejeme horkou vodou a necháme nějakou dobu louhovat. Díky moderním technologiím se však v posledních desetiletích mohou do těchto směsí přidávat také sušené šťávy z ovoce, sušený med a přírodní či identické aroma, aby se dosáhlo ještě zajímavější chuti a vůně. Ovocné čaje se připravují buď z volně sypané směsi, nebo je směs již uzavřena ve speciálním čajovém sáčku. Mnohem lépe si však čaj vychutnáte z volně sypané směsi, neboť ta mnohdy obsahuje i kousky ovoce, které zvětší svůj objem, takže si je můžete při pití přímo přikousnout a obohatit tak svůj zážitek.

Oblíbené ovocné čaje


Oblíbené ovocné čaje Babiččina zahrádka, Sladké mámení a Borůvkový vrchPůvod výluhů z bylin, koření a ovoce je prastarý, určitě pravěký. Hned jak se lidé naučili sušit výdobytky svých prvních zahrádek, určitě si je zkusili i vařit nebo aspoň namáčet do vody. Takhle nějak mohly vzniknout kompoty, marmelády, ale i to, čemu dnes říkáme ovocný čaj.

Ovšem masové rozšíření ovocných čajů (tedy těch ze směsí ovoce) vypuklo až ke konci 20. století, alespoň u nás. V 90. letech začala stoupat konzumace pravého sypaného čaje a také čajů bylinných a ovocných. Nakonec ty ovocné všechny ostatní nechaly daleko za sebou a dnes patří s velkým náskokem mezi nejoblíbenější. Má to svou logiku, neboť ovocné čaje jsou i nejuniverzálnější.

Výhody ovocných čajů

Ovocné čaje totiž mohou pít všichni – od malých dětí po seniory – a také kdykoli a při jakékoli příležitosti. Skvěle hasí žízeň a příjemně osvěží, dají se pít horké, teplé, vlažné, studené i ledové. Neobsahují žádné povzbuzující látky, jako je tein (kofein), ba ani kalorie, a naopak jsou díky použitému ovoci a některým bylinám plné vitamínů, antioxidantů a minerálních látek. Proto si je můžete dát i večer, aniž byste se museli bát, že nepůjdete spát, lze je pít místo džusů i sycených a slazených nápojů, čímž pomůžete nejen své tělesné linii, ale i zubům a vlastně celkově svému zdraví, neboť čaje zvyšují obranyschopnost organismu a mohou tím i trošinku brzdit předčasné stárnutí.

Co v čajové směsi najdete

Nejčastějším základem ovocné směsi jsou plody a slupky jablek, plody šípků, pomerančová a citrónová kůra, květy ibišku, velmi často i plody arónie, černého rybízu, malin, jahod, borůvek, ostružin, rakytníku, černého bezu, třešní a občas i kořen červené řepy.

K nim se pak přidávají další, mnohdy i exotické nebo naopak bylinné přísady – rozinky, meruňky, ananas, bezinky, listy ostružiníku, maliníku, černého rybízu, kopřivy, jahodníku, máty či meduňky, květy lípy, heřmánku, černého bezu, růže, jasmínu, slézu, měsíčku a chrpy, meloun, banán, citrónová tráva, papája, slunečnice, vanilka, med, rooibos, a dokonce i mandle.           

Tyto ingredience se používají v podobě malých sušených kousků, mleté sušiny nebo jako ve vodě rozpustné extrakty (např. sušené šťávy). Sušené ovoce obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C a provitamín A, které se tím pádem dostanou i do směsi a pomáhají tak chránit náš organismus. Velké množství vitamínu C obsahuje například šípek. Najdete zde i množství zdraví prospěšných antioxidantů, jež poskytují hlavně barviva obsažená v tmavém nebo červeném ovoci (jako třeba arónie, borůvky, ostružiny nebo plody černého bezu).

Co se týče barev a chuti, velkou roli zde hraje ibišek, který čaji propůjčuje sytou červenou barvu a nakyslou chuť, kdežto směsi bez ibišku mají méně syté barvy i kyselost. Pomerančová kůra zase dodává lehkou hořkost typickou pro citrusy. Neúnavným dříčem je jablko, které je barevně celkem neutrální, ale lehce a příjemně oslazuje směs a vyrovnává tak kyselost ibišku. Samo o sobě je také bohatým zdrojem vitamínů, takže ve směsi bývá vítané.

Populární kořenící přísadou se stal v poslední době zázvor, také skořice, někdy hřebíček a občas se přidává i dosti specifická lékořice nebo anýz. A pro ozvláštnění vůně hotového čaje se používá již zmíněná růže, jasmín a vanilka.

Jahodová fantazie.


Jahodová fantazie. Ovocný čaj Lesní jahoda, plechová dóza Sladké jahody a čajová souprava pro jednoho Umea 


Příprava ovocného čaje

Ovocný čaj se připravuje snadno a na rozdíl od pravého čaje jej téměř nelze zkazit.

Kromě sušené čajové směsi potřebujete vřelou vodu, nádobu, ve které čaj louhujete, nádobu, kam čaj slijete, a pak hrníček, ze kterého hotový čaj pijete. Dále je dobré mít sítko a někdo potřebuje i pokličku (nebo talířek) na přikrytí nádoby po dobu louhování.

Výtečnou louhovací nádobou je samozřejmě čajová konvice, na slitý čaj vlastně také – z konvice se pak i dobře nalévá do šálků či hrníčků. Chcete-li však jen malou ochutnávčičku, vylouhujete čaj i hrnku.

Sušenou směs dle doporučení od výrobce nebo od oka a podle velikosti vlastní hrsti vhodíte do konvice a zalejete horkou vodou, která však nemusí v té chvíli akutně vařit, funguje to i kolem 91 stupňů, jako u kávy. Poté, co voda vaří, ji prostě a v klidu opatrně nalejete do konvice s nasypanou směsí, můžete nálev i zamíchat a necháte stát. Většinou se louhuje 5–10 minut v závislosti na složení sušené směsi, u kupovaných čajových směsí sledujte doporučení výrobce. Scedíte a můžete pít.

Ovocné čaje chutnají horké, teplé, vlažné, studené a extremistům i ledové. Jsou skvělé tak, jak jsou, ale můžete si je i dle libosti dochutit. Pokud si však do čaje chcete přidat např. med, počkejte, až jeho teplota klesne pod 50 °C, pak si totiž i med zachová, a vám i v čaji předá, veškeré své zdravé látky.

Takže zkoušejte a vybírejte, jistě objevíte tu svou chuť. A pokud ne, můžete u ovocných čajů i experimentovat a zkusit smíchat třeba dvě směsi dohromady nebo jen přidat nějakou oblíbenou ingredienci, třeba objevíte něco nového, lahodného, nejen pro sebe, ale i pro ostatní.


Cooldecor